Centrosagardenhado.net » Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden ba tháng hai quận 10 được thiết kế liền nhau 14 căn /sàn, số tầng 30 tầng, 7 thang máy, 2 thang bộ.

Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Orchid 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

0913756339