Centrosagardenhado.net » Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden ba tháng hai quận 10 được thiết kế liền nhau 9 căn /sàn, số tầng 30 tầng, 4 thang máy, 2 thang bộ.

Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Jasmine 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

0913756339