Centrosagardenhado.net » Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden ba tháng hai quận 10 được thiết kế liền nhau 11 căn /sàn, số tầng 30 tầng, 5 thang máy, 2 thang bộ.

Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa GardenMặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Jasmine 1 căn hộ Hado Centrosa Garden

0913756339