Centrosagardenhado.net » Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden ba tháng hai quận 10 được thiết kế liền nhau 11 căn /sàn, số tầng 30 tầng, 5 thang máy.

Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa GardenMặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Iris 3 căn hộ Hado Centrosa Garden

0913756339