Centrosagardenhado.net » Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden ba tháng hai quận 10 được thiết kế liền nhau 17 căn /sàn, số tầng 30 tầng.

Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa GardenMặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden Mặt bằng tòa Iris 1 và Iris 2 căn hộ Hado Centrosa Garden

0913756339