Địa chỉ nào bán bơm công nghiệp matra uy tín hiên nay

Máy bơm matra được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành đặc biệt là sử dụng trong xử lý nước thải như máy bơm nước thải matra. Bơm chạy khi vận hành thủy lực tạo nên chức năng tăng cường năng lượng cho loại chảy chuyển chất lỏng đến phạm vi cho phép bởi hiệu suất của máy bơm, phần năng lượng này được nhận từ động cơ dẫn động. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu về dòng bơm matra nhé!
Phân biệt trong máy bơm nước matra được dựa trên động cơ dẫn động :
-Máy bơm điện: khi năng lượng cơ học cần cho bơm hoạt động được bổ sung bởi một động cơ điện.

-Máy bơm động cơ : khi năng lượng cơ học này được bồi dưỡng bởi động cơ nhiệt (động cơ cháy, động cơ diesel;…)
Những hệ số căn bản được mô phỏng khi máy bơm nước vận hành và tỉ lệ loại chảy :

>> Nghiên cứu về dòng máy bơm matra : Click here
1.Máy bơm matra và tỉ lệ hãng chảy (lưu lượng)
Tỉ lệ loại chảy của bơm được xác định là thể tích chất lỏng hữu ích được phân tán bằng bơm trong một đơn vị thời gian. Nó kí hiệu bằng chữ cái Q và được đo bằng m3/s, hoặc m3/h hoặc l/phút.

2.Áp suất máy bơm nước matra:
Áp suất( tổng) của máy bơm matra được miêu tả khi tăng năng lượng đạt được bằng 1kg của chất lỏng giữa bộ phận đầu vào và đầu ra của bơm; được kí hiệu với chữ cái H và được đo bằng J/kg hoặc bằng mét của chất lỏng chuyển (m.C.L). còn nhiều tiện ích không được đề cập tới của áp suất , áp kế được kí hiệu là Hman và đo bằng m C.W( mét của cột nước):

3.Công suất máy bơm nước matra
Đây là lực được cung cấp bởi máy bơm chất lỏng, cho thấy: Pu[W] = g[m/s2] * ?[kg/m3] * Q[m3/s] * H[m C.L.], g[m/s2] là gia tốc trọng trường, thường là 9,81 m/s2.
4.Hiệu suất máy bơm matra
Đây là hiệu suất của bơm, được định nghĩa là tỉ số giữa công suất Pu bồi dưỡng cho chất lỏng và công suất Pnom hấp phụ bởi bơm( đó là công cơ học được chuyển bằng động cơ điện) ?p= Pu/Pnom
Đây là hiệu suất ?mot của động cơ điện, định nghĩa là tỉ lệ giữa công suất hấp phụ bởi bơm và công suất hấp phụ của động cơ : ?mot= Pnom/Pass.
Trong trường hợp của máy bơm matra điện chúng tôi thường đề cập tới hiệu suất của đơn vị,được định nghĩa là tỉ số giữa công suất bồi dưỡng cho chất lỏng và công suất hấp phụ bởi động cơ:
?gr= Pu/Pass= ?p*?mot. hiệu suất ?gr của đơn vị là tham số trọng điểm của máy bơm điện.
5.Tốc độ máy bơm nước matra

Tất cả bơm điện MATRA được gắn với 2 đầu động cơ cảm ứng. là trung bình số vòng vận hành của động cơ và thực tại là năng lượng điện được phân tán trong hệ chính có tần suất là 50 hoặc 60 Hz, đối với thấy n(50 Hz)= 2750-2950 rpm và n(60 Hz)=3300=3550 rpm
6.Tham số NPSH trong máy bơm matra
Tham số này đối với thấy máy bơm nước không có mẹo hay phát sinh một áp suất chân không hoàn toàn, đó là điểm yếu của tất cả loại máy móc bơm ly tâm , như ở độ cao bằng hoặc hơn 10.33m ( tương đương với áp suất khí quyển ở đáy biển)

>> Xem thêm thông tin về bơm Matra tại đây <<